Gizlilik Politikası ve Alışveriş Koşulları


ÖN BİLGİLENDİRME


1. GİRİŞİşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır).Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak müşterinin sorumluluğudur ve müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası müşteri için geçerli olacaktır.


2. BİLGİLERİMİZİşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, Ömerpaşa Caddesi Dr. Zeki Zeren Sok. No: 15 Göztepe / İstanbul adresinde yerleşik, 625723-0 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Tescilinde kayıtlı ve 7830140133 numarasıyla Göztepe Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan SUNAY AKIN MÜZECİLİK ve KÜLTÜR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından İstanbul Oyuncak Müzesi ismiyle gerçekleştirilir. İstanbul Oyuncak Müzesi’ne 0216 359 45 50 -51 no’lu telefonlardan ulaşabilirsiniz.


3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLARMüşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. İstanbul Oyuncak Müzesi ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında İstanbul Oyuncak Müzesi ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. Müşterinin ilgisini açık şekilde İstanbul Oyuncak Müzesi’ne beyan etmesi halinde, İstanbul Oyuncak Müzesi en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla müşteriyi bilgilendirebilir.

3.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;• sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

3.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

3.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir. 

3.4. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. 

3.5. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. 

3.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir. 


4. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMIİnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek; müşteri; 1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı, 2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; İstanbul Oyuncak Müzesi’nin böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu, 3. İstanbul Oyuncak Müzesi’ne doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda İstanbul Oyuncak Müzesi’nin bu bilgileri müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini 2 kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız). Müşterinin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü İstanbul Oyuncak Müzesi’ne vermediği hallerde, İstanbul Oyuncak Müzesi siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır. 


 5. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİBu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur. 


 6. SÖZLEŞMENİN KURULMASIMüşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") müşteriye bildirilir. İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından böyle bir onay müşteriye sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır. 


7. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİTüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, İstanbul Oyuncak Müzesi müşteriye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşterinin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı İstanbul Oyuncak Müzesi müşteriye iade eder. 


 8. SİPARİŞİN REDDİİstanbul Oyuncak Müzesi’nin internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. İstanbul Oyuncak Müzesi kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya müşteriye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. İstanbul Oyuncak Müzesi, müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz. 


 9. TESLİMATİstanbul Oyuncak Müzesi, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder. Ürünlerin tedarikinin İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, İstanbul Oyuncak Müzesi; müşteriyi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. İstanbul Oyuncak Müzesi kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, müşteri İstanbul Oyuncak Müzesi’ne ulaşarak Sözleşmeyi 3 sonlandırabilir ve müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir. İstanbul Oyuncak Müzesi Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri teslimat yapmaz. İşbu Koşullar bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için müşterinin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.  


10. TESLİM EDEMEME HALİTeslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için İstanbul Oyuncak Müzesi ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de İstanbul Oyuncak Müzesi’nden kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve müşteri takip eden on beş (15) gün içinde Teslimat için İstanbul Oyuncak Müzesi ile iletişime geçmezse, müşterinin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (İstanbul Oyuncak Müzesi’nin sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında müşterinin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) İstanbul Oyuncak Müzesi, müşteriden aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde müşteriye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve İstanbul Oyuncak Müzesi’nin bu maliyeti müşteriye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır. 


11. RİSK VE MÜLKİYETİstanbul Oyuncak Müzesi’nin belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı müşteri kabul ettiği müddetçe Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar İstanbul Oyuncak Müzesi’nin sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün müşteriye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren müşteriye geçer. (mülkiyetin devri) 4 


12. FİYAT VE ÖDEMEÜrünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. İstanbul Oyuncak Müzesi internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşterinin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda İstanbul Oyuncak Müzesi, müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek müşteriye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. İstanbul Oyuncak Müzesi müşteriye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar müşteriye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, İstanbul Oyuncak Müzesi ürünleri müşteriye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (müşteriye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) müşteriye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir. Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, müşterinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde müşterinin dikkatine sunulur. Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, müşterinin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına "Hesabım" bölümünden ulaşılabilir. Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar (bankamatik kartları) aracılığıyla yapılır. Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için müşterinin kredi kartı bilgileri şifrelenir. İstanbul Oyuncak Müzesi müşterinin siparişi aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için müşterinin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat, İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat müşterinin kartını veren kurumun İstanbul Oyuncak Müzesi’ne ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi 5 bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı İstanbul Oyuncak Müzesi yükümlü olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır. Mağazalarda bulunan elektronik cihazlar kanalıyla sipariş verme ve bu siparişler için ödeme yapma. Eğer sipariş Türkiye’de bulunan İstanbul Oyuncak Müzesi mağazalarında mevcut elektronik cihazlardan biri vasıtasıyla yapılıyorsa, mutlaka bu cihazlarda açıklanan satın alma sürecine ilişkin adımlar takip edilip her adımda gereken bilgiler tamamlanmalı / doğrulanmalıdır. Siparişe ilişkin detayları satın alma işlemi sırasında ödeme yapmadan önce değiştirebilirsiniz. Ödeme yükümlülüğünden hemen önce, ürünün temel özellikleri, fiyatı, cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağını ve haktan nasıl vazgeçilebileceğini içeren bir sipariş özeti tarafınıza sağlanacaktır. Sipariş vermeden önce mutlaka bir ödeme yöntemi seçip, hediye fişi isteyip istemediğinizi (eğer mevcut ise) belirtmelisiniz. Siparişin cihaz ekranında bulunan ilgili sayfadaki ‘’Ödemeye Onay Ver’’ yazan butona tıklanması ile verilmiş sayılacak ve sipariş verildiği takdirde ödeme yükümlülüğü altında olacaksınız. Ödeme, internet sitesinde ve uygulamalarda görünen ödeme araçları, kredi kartı ve bankamatik kartları üzerinden yapılabilir. Kartın geçerliliğin kontrol edilmesi ve onaylanmasıyla ilgili yukarıdaki koşullar uygulanacaktır. Ayrıca siparişiniz için ödeme yapmak adına size kasada ödeme seçeneği de sunulabilir. Bu halde ödemenizi mağazalarda mevcut olan herhangi bir ödeme aracı ile yapabilirsiniz. 


13. FATURAFatura düzenlenir ve müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. İstanbul Oyuncak Müzesi, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar. 


14. HEMEN ÖDEHemen Öde özelliği (bundan sonra "Hemen Öde" olarak anılacaktır) müşterinin her satın almada teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini girmesine gerek kalmadığı için bu internet sitesinde alışveriş yapma sürecini kolaylaştırır. Hemen Öde, Sepeti Görüntüle bölümünde müşterinin erişimine sunulur. Hemen Öde seçeneğini kullanmak için müşteri ödeme yapacağı kredi kartı ve/veya banka kartı bilgilerini kaydetmelidir. Müşteri, herhangi bir siparişinde "Kart bilgilerimi kaydet" seçeneğini tıklayarak İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından kabul edilen herhangi bir kartla ödeme yaparken söz konusu işlemi gerçekleştirebilir. Böylece kart numarası, kart üzerinde göründüğü haliyle kart sahibinin adı ve kartın son kullanma tarihi kaydedilir. Müşterinin, kart bilgilerini kaydetmek ve Hemen Öde özelliğini kullanmak için Veri Gizliliği Politikasını ve Koşulları kabul etmesi gerekecektir. Müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmayı kabul ettiğinde, satın alımlarda ödemenin, bu özelliğe bağlı karttan alınması hususunda İstanbul Oyuncak Müzesi’ni yetkilendirir. Kart kullanımı, her durumda müşteri ile kartı veren kurum arasında anlaşılan koşullara tabidir. Hemen Öde özelliğinde müşteri istediği sayıda karta ilişkin kart bilgilerini kaydedebilir, ancak bunu yapmak için her biriyle en az bir defa ödeme yapmış olması gerekir. Müşteri, birden fazla kart için kart bilgisi kaydetmek istiyorsa, bilgileri en son kaydedilen kart "Tercih Edilen Kart" olacaktır ve varsayılan olarak Hemen Öde alışverişlerinin ödemesi buradan tahsil edilecektir. Ancak, müşteri internet sitesinin Hesabım bölümünde Tercih Edilen Kartı her zaman değiştirebilir. Hemen Öde özelliğini kullanmak için, müşterinin tek yapması gereken Alışveriş Sepeti bölümünde görülen "Hemen Öde" düğmesini tıklamaktır. Düğmeye bastıktan hemen sonra satın alma işlemi için teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini içeren bir ekran görünecektir. Bu ekranda görünen bilgiler değiştirilemez, bu sebeple şayet ekranda hatalı bilgi varsa, müşteri satın alma işlemini tamamlamamalıdır. Farklı bilgiler kullanarak satın alma işlemi gerçekleştirmek için, müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmamalıdır. İnternet sitesinin Hesabım bölümünden Hemen Öde ile bağlantılı Tercih Edilen Kart değiştirilebilir. 


15. ÜYE OLMADAN SATIN ALMAİnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, müşteriden yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.


16. KATMA DEĞER VERGİSİMer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, müşterinin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. 


17. İADE POLİTİKASI 17.1. Kanuni Cayma Hakkı Cayma Hakkı. Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. (aşağıdaki madde 17.3'te belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere). Satın alınan ürünler Ünsped Paket Servisi San. ve Ticaret A.Ş (“UPS”) kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir. Cayma süresi müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devraldıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Bu cayma hakkını kullanabilmek için, müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını İstanbul Oyuncak Müzesi’ne, yazılı bildirim veya internet sitemiz üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, İstanbul Oyuncak Müzesi’ne info@istanbuloyuncakmuzesi.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. Ayrıca Ömerpaşa Cad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 15 Göztepe / İstanbul adresine yazılı bildirim göndererek de müşteri cayma 7 hakkını kullanmak istediğine ilişkin İstanbul Oyuncak Müzesi’ni bilgilendirebilir. Müşterinin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair İstanbul Oyuncak Müzesi’ni bilgilendirmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu Sözleşmenin 17.3 maddesine uygun olarak herhangi bir İstanbul Oyuncak Müzesi mağazasına elden veya kargo yoluyla yapılabilir. Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, 0 216 359 45 50-51 numaralı telefonunuzdan arayarak ya da info@istanbuloyuncakmuzesi.com adresine e-posta göndererek İstanbul Oyuncak Müzesi’ne ulaşabilir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır. Müşterinin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler İstanbul Oyuncak Müzesi’nin seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, İstanbul Oyuncak Müzesi’ne maruz kalacağı ekstra masraflar, müşteriye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir. Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek, kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek İstanbul Oyuncak Müzesi ve risklerden sorumluluk tamamen tarafınıza ait olacak olup, bu şekilde iadelerden İstanbul Oyuncak Müzesi kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak; İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullandığınızda, iade paketinin içeriğinden sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. İade paketinin içeriğinde İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin tarafınıza iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. Her hâlükârda, bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemeyecektir. Cayma hakkını kullanmanın sonuçları müşterinin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.3'te aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere, İstanbul Oyuncak Müzesi, müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (İstanbul Oyuncak Müzesi’nin sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) müşteriye iade eder. İstanbul Oyuncak Müzesi, müşterinin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. Müşteri, İstanbul Oyuncak Müzesi’ne veya İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından belirlenen kargo şirketine, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair 8 bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir. Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur. 17.2 Sözleşmesel Cayma Hakkı yukarıda madde 17.1'de anılan kanuni cayma hakkından ayrı olarak, herhangi bir neden belirtmeksizin (hediye kartları ve aşağıda yer alan madde 17.3'te anılan ürünler hariç olmak üzere) Teslimat Onayından itibaren otuz (30) gün içerisinde ürünleri iade etme hakkı müşteriye tanınmaktadır. Sözleşmesel cayma hakkı kapsamında yapılacak iadelerde, iadenin Türkiye’deki bir İstanbul Oyuncak Müzesi’nden veya İstanbul Oyuncak Müzesi’nin belirlediği kargo ile gerçekleştirilmesi halleri saklı kalmak üzere, ürün iadesine ilişkin yüklenilen masraflar müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, Sözleşmeden doğan cayma hakkını yukarıdaki madde 17.1’deki usule uygun olarak kullanabilir. Ancak müşteri, cayma hakkının kullanılabileceği sürenin sonunda İstanbul Oyuncak Müzesi’ne bildirmeli ve her durumda, Teslimat Onayından itibaren otuz (30) günlük süre içinde ürünleri teslim etmelidir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılacaktır. İstanbul Oyuncak Müzesi geri ödemeyi, satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısını kullanarak yapacaktır. Sözleşmeden doğan bu cayma hakkı, kanuni cayma hakkını etkilemez.17.3 Genel hükümler (hem kanuni cayma hem de sözleşmesel cayma hakları için geçerlidir, cayma hakkının istisnaları) Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde müşteri cayma hakkını kullanamaz: 1. müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler 2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo vb.) teslimine ilişkin sözleşmeler. Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer müşterinin gözden geçirmek eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı İstanbul Oyuncak Müzesi, 9 cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı İstanbul Oyuncak Müzesi’ne ödemek durumunda kalabilir. Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle İstanbul Oyuncak Müzesi ‘ne iade etmelidir. Her halde müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir. Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanabileceğine dair özet bilgi müşteri ile paylaşılacaktır. 


18. SORUMLULUK VE FERAGATİşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin İstanbul Oyuncak Müzesi’nin sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz: 1. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması; 2. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet; 3. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya çalışmanın İstanbul Oyuncak Müzesi için yasa dışı veya gayrimeşru olabileceği diğer bütün durumlar. İstanbul Oyuncak Müzesi, kendi eylemiyle oluşan öngörülebilir kayıp ve Zarar için müşteriye karşı sorumludur. İstanbul Oyuncak Müzesi işbu şartlara uymazsa, Sözleşmeyi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan müşterinin kayıp ve Zararları için sorumlu olur; ancak öngörülemeyen hiçbir kayıp ve Zarardan İstanbul Oyuncak Müzesi sorumlu değildir. Bir kayıp veya Zararın meydana geleceği bariz ise ya da Sözleşme yapıldığında, hem İstanbul Oyuncak Müzesi hem de müşteri meydana gelebileceğini biliyorlarsa, örneğin, satış sürecinde müşteri bunu İstanbul Oyuncak Müzesi ile konuştuysa, kayıp veya Zarar öngörülebilir addolunacaktır. İstanbul Oyuncak Müzesi, ticari kayıplar için sorumlu tutulmayacaktır. İstanbul Oyuncak Müzesi sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. müşterinin ürünleri herhangi bir ticari, iş veya yeniden satış amaçlı kullanması halinde, İstanbul Oyuncak Müzesi herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır ve müşteri de ticari kayıplarıyla ilgili İstanbul Oyuncak Müzesi’ni sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik İstanbul Oyuncak Müzesi’nin herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. Müşteriye Sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak İstanbul Oyuncak Müzesi’nin sözleşmesel yükümlülüğüdür ancak, bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu internet sitesinde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller "göründüğü gibidir" ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. Müşteri olarak sözleşme kurduğunuzda, İstanbul Oyuncak Müzesi hukuki yükümlülükleri uyarınca, müşteriye göndereceği ürünlerin şu şekillerde 11 olmasından sorumlu olur: (i) ürünler İstanbul Oyuncak Müzesi’nin verdiği açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, (ii) ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur ve (iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir. İstanbul Oyuncak Müzesi, bu internet sitesinden müşterinin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında, bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti İstanbul Oyuncak Müzesi’nin sorumluluğu kapsamında değildir. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil, dikişler ve renk varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenmeli ve makul karşılanmalıdır. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen doğal özellikler kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin yasal haklarını veya Sözleşmeden doğan cayma hakkını etkilemez. 


19. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLARMüşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima İstanbul Oyuncak Müzesi ‘ne veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşterinin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde İstanbul Oyuncak Müzesi’nin veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu müşteriyi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz. 


20. VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLARMüşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. İstanbul Oyuncak Müzesi, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, müşterinin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer. İstanbul Oyuncak Müzesi, müşterinin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak Zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya Zarardan sorumlu tutulamaz.


21. İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILARİstanbul Oyuncak Müzesi’nin internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya 12 malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu İstanbul Oyuncak Müzesi ‘ne ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya Zararın yükümlülüğünü İstanbul Oyuncak Müzesi üstlenmez.


22. YAZILI İLETİŞİMMer’i mevzuat, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin müşteriye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Müşteri, internet sitesini kullandığında, İstanbul Oyuncak Müzesi ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteriye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak İstanbul Oyuncak Müzesi, müşteriyi bilgilendirir. Müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve müşteriye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul müşterinin yasal haklarınızı etkilemez.


23. BİLDİRİMLERİstanbul Oyuncak Müzesi ‘ne sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri, madde 22'ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, müşterinin sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla İstanbul Oyuncak Müzesi’ne müşteriye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda, e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.


24. HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİİstanbul Oyuncak Müzesi ve müşteri arasındaki bu Sözleşme, İstanbul Oyuncak Müzesi ve müşteriyi, ayrıca onların haleflerini bağlayacaktır. Müşteri, önceden yazılı rıza almaksızın, Sözleşmeyi ve ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez. Ancak müşteri, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin madde 17.4'teki garantisini ürünü edinen kişiye devredebilir. İstanbul Oyuncak Müzesi, müşteriden garantinin devredildiği kişinin, ilgili ürünün o an itibariyle sahibi olduğuna dair makul bir kanıt sunmasını isteyebilir, örneğin, satın almaya ilişkin kanıt sunma ya da ilk Alıcıdan ya da sonraki Alıcılardan (geçerli durumda) garantiden doğan hakları malın yeni sahibine aktardıklarını belirten bir mektup veya mektup zinciri alma gibi kanıtlar kabul edilebilir. İstanbul Oyuncak Müzesi, Sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir zamanda, Sözleşmeyi, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri devredebilir, atayabilir, alt-yükleniciye verebilir veya yönlendirebilir. Kuşkuya mahal bırakmamak için, bu tür devir, atama, görevlendirme veya yönlendirmeler tüketicinin olarak yasal haklarını ve Sözleşme dâhilindeki haklarını etkilemez ya da İstanbul Oyuncak Müzesi’nin müşteriye açıkça veya dolaylı olarak vermiş olabileceği garanti veya teminatları iptal etmez, azaltmaz ya da sınırlandırmaz.


25. MÜCBİR SEBEPLERİstanbul Oyuncak Müzesi’nin kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme 13 tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan İstanbul Oyuncak Müzesi sorumlu veya yükümlü tutulamaz. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar: 1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler. 2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı. 3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler. 4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı. 5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı. 6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları. 7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir Sözleşme dahilindeki İstanbul Oyuncak Müzesi’nin herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem İstanbul Oyuncak Müzesi’nin yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. İstanbul Oyuncak Müzesi, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.


26. FERAGATİstanbul Oyuncak Müzesi’nin Sözleşme süresince, müşterinin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve müşterinin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.


27. BÖLÜNEBİLİRLİKİşbu Koşullar veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.


28. KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZİstanbul Oyuncak Müzesi, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya İstanbul Oyuncak Müzesi’nden ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik müşterinin yasal haklarını etkilemez.


29. YETKİLİ MAHKEMEİstanbul Oyuncak Müzesi zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. İstanbul Oyuncak Müzesi ile müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.


30. GERİ BİLDİRİMMüşterinin yorumları ve geri bildirimleri İstanbul Oyuncak Müzesi için önemlidir. Müşteri tüm geri bildirim ve yorumları info@istanbuloyuncakmuzesi.com adresinden e-posta yoluyla gönderebilir.SUNAY AKIN MÜZECİLİK VE KÜLTÜR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.